Vystudoval ekonomiku a management na ústecké a následně pardubické univerzitě. Nejprve působil jako redaktor v regionálních redakcích celostátních deníků a podílel se na několika marketingových projektech pro státní správu. V následujících 10 letech působil ve společnosti T-Mobile Czech Republic, v rámci které byl mimo jiné odpovědný za týmy spravující interní komunikaci či Brand Experience, zodpovídal za firemní identitu a design, firemní publikace, copywriting, interní komunikaci a merchandising značkových a partnerských prodejen. Poslední dva roky ve společnosti vedl transformační tým integrující aktivity T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom a zároveň vytvořil tým interní komunikace společný pro obě země. V letech 2018 - 2019 působil jako manažer interní komunikace pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko ve společnosti Philip Morris, kde byl odpovědný za vytvoření nástrojů interní komunikace a nastavení komunikační strategie uvedení nové kategorie produktů na trh. Je jedním ze zakládajících členů Institutu interní komunikace a v roce 2017 stál u zrodu největšího mezinárodního vizionářského festivalu v srdci Evropy Future Port Prague, v rámci kterého byl v prvních dvou ročnících odpovědný za marketing a komunikaci, od roku 2019 má pak v roli Chief Operations Officer na starost uzavírání finančních partnerství, účast největších vystavovatelů a další provozní funkce.

Kurz Creative Academy 2019

Termín: od 29.10.2019

Cena: 16.900 Kč

Přihlásit se

Made by

© 2019 creativeacademy.sk, All rights reserved.